Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Τελετή Απονομής

Αγγελική Λογοθέτη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 274), e-mail: [email protected]

Υποψηφιότητες

Μαρία Βασιλικούδη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 109), e-mail: [email protected]

Χορηγίες

Νικόλ Αρμόνη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 155), e-mail: [email protected]

Με τη Συνεργασία

Διοργάνωση

Official publications