Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλες οι Επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν ή διακινούν προϊόντα, Βιομηχανίες παραγωγής υλικών και συσκευασίας, Επιχειρήσεις Εστίασης με διανομή, Δημιουργικά γραφεία, Designers, Επιχειρήσεις Εκτύπωσης κάθε είδους συσκευασίας και Display Stands κ.ά., που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές συσκευασίας.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα. Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων.

Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες. Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας στα βραβεία και τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε με τη διαδικασία αξιολόγησής τους και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 26/7/2017:

 • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.packagingawards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: mvasilikoudi@boussias.com

Ζητούμενα για την υποβολή της υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (κείμενο έως 1.000 λέξεις)

 • Περιγράψτε τo έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις σας (ή του πελάτη σας)
 • Παρουσιάστε το όραμα και τους στόχους για τον σχεδιασμό και την παραγωγή της συγκεκριμένης συσκευασίας, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, εφόσον υπάρχουν
 • Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και τις καινοτομίες που αναπτύξατε
 • Αναφέρετε τις προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε
 • Προσθέστε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας

Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. http://www.packagingawards.gr)

2. Φωτογραφίες (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας πρέπει να αποστείλετε έως 3 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και να είστε σε ετοιμότητα να διαθέσετε τη/τις συσκευασία/ες για έλεγχο αν ζητηθεί από την Κριτική Επιτροπή.

Κόστος υποψηφιότητας

Η πρώτη υποψηφιότητα: 300€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 200€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 υποψηφιότητα δωρεάν): 900€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων (3 υποψηφιότητες δωρεάν): 1.500€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.1: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως από τον αριθμό υποψηφιοτήτων.

Σημ.2: Η συμμετοχή κάθε υποψηφιότητας από designers είναι 150€ + 24% Φ.Π.Α.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ακολουθούν ανά Πυλώνα:

Πυλώνας Α

 1. Προστασία και ασφάλεια του περιεχομένου
 2. Ευκολία χειρισμού, πλήρωση, κλείσιμο, άνοιγμα και επανακλείσιμο συσκευασίας
 3. Γραφιστική απεικόνιση (sales appeal) και γενική παρουσία στο ράφι
 4. Ετικέτα (visual impact & printing ) ως σημείο «κλειδί» για την πληροφόρηση του καταναλωτή και τις αγοραστικές του αποφάσεις
 5. Αντίκτυπος της συσκευασίας στις πωλήσεις και την προώθηση του προϊόντος
 6. Συμβατότητα με το περιβάλλον π.χ. δυνατότητα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή βιοδιάσπασης της συσκευασίας.

Πυλώνας Β

 1. Προστασία, ασφάλεια και διατήρηση του περιεχομένου
 2. Μάρκετινγκ – Γραφιστική απεικόνιση (sales appeal) και γενική παρουσία στο ράφι
 3. Ετικέτα (visual impact & printing ) ως σημείο «κλειδί» για την πληροφόρηση του καταναλωτή και τις αγοραστικές του αποφάσεις
 4. Αντίκτυπος στις πωλήσεις και στη δημιουργία νέων αγορών
 5. Εφευρετικότητα – Καινοτομία ως προς τη χρήση νέων υλικών, νέων τεχνικών κατασκευής ή νέων χαρακτηριστικών – Τεχνολογική Ανάπτυξη
 6. Συμβατότητα με το περιβάλλον π.χ. δυνατότητα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή βιοδιάσπασης της συσκευασίας.

Κριτική επιτροπή

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης. Τα ονόματα των μελών της Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινωθούν σύντομα.

Διεκδικήστε παγκόσμια διάκριση

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στα Packaging Innovation Awards 2017, διεκδικήστε διακρίσεις και αξιοποιήστε τη μοναδική ευκαιρία να γίνετε υποψήφιοι και να εκπροσωπήσετε την Ελλάδα στον κορυφαίο παγκόσμιο θεσμό βραβείων συσκευασίας WORLDSTAR AWARDS 2018, που διοργανώνονται από τον WORLD PACKAGING ORGANISATION (WPO).

Εκπρόσωπος του Οργανισμού στην Ελλάδα είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠYΣ).

Υποστηρικτής

Με τη Συνεργασία

Τιμητική Υποστήριξη

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official publications