Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Τελετή Απονομής Βραβείων

Κατερίνα Μινό, T: 210 6617 777 (εσωτ. 154), E: kmino@boussias.com

Χορηγίες

Μαρίνα Καφέζα, T: 210 6617 777 (εσωτ. 252), E: mkafeza@boussias.com
Ειρήνη Προεστάκη, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 388) Ε: iproestaki@boussias.com

Υποστηρικτής

Με τη Συνεργασία

Τιμητική Υποστήριξη

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official publications